Velkommen – Bures boahtin!

Bures boahtin Kárášjoga golfsearvái! Mis lea čáppa 9 ráigge golfbána Márkannjárggas, Kárášjogas. Miellahttovuohta máksá kr 570,- jahkái.

Velkommen til Karasjok Golfklubb! Vi har en fin 9-hullsbane på Márkannjárga i Karasjok. Medlemskap koster kr 570,- pr år.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Golf-kursa 2020

Easkkaálgiid kursa / Nybegynner kurs

Beaivvit/dato:

Láv/lør 27.6 dii/kl. 15-18
Sotn/søn 28.6 dii/kl. 15-18
Vuos/man 29.6 dii/kl. 17-20
Maŋ/tir 30.6 dii/kl. 17-20

Kursamáksu/kursavgift: 2000 ,-
(sisdoallá kursagirjjiid ja kroattaid luoikkaheami kurssa áigge / inkluderer kursmaterial og utlån av køller under kurset).

Báiki/sted: Kárášjoga golfbána, Suomageaidnu/Karasjok golfbane, Finlandsveien

Dieđiheamit: mob. 90624296 / karasjokgolf@gmail.com

Dieđihanáigi/påmeldingsfrist: 27.6.2020 dii/kl. 12.00

Oasseváldit/Antall deltakere: Maks 10

Oahpaheaddji/Kursleder: Jan Skoglund Paltto, mobil: 90 62 42 96

Kurssa birra / Om kurset

Golfkursa lea easkkaálgiid kursa, mas dán áigge ii leat šat iskkus loahpas. Kursa gáibiduvvo vai beassá speallat golfbánain, dan lassin ahte ferte leat miellahttu muhtun golfsearvvis. Sáhtát lohkat eanet golfkurssaid birra Norgga golflihtu siidduin: http://www.vtg123.no

Veien til golf er Norges Golfforbunds opplegg for nybegynneropplæring i Norge. I forholdt til tidligere Grønt-kortopplæring er det nå ingen teoretisk prøve eller oppspill. Kurset er obligatorisk dersom en ønsker å spille på en golfbane, i tillegg til at en må være medlem i en golfklubb. Du kan lese mer om Veien til golf på Norges Golfforbunds sider (http://www.vtg123.no).

Golfkurssas don oaččut:

  • 12 diimmu máŋggabealat kurssa, mas lea ollu geavatlaš hárjehallan ja speallan bána alde.
  • Vuđolaš kursamateriála, mii veahkeha du áddet golfspealu buorebut.
  • Golfsearvvi čeahpes hárjeheaddjit oahpahit ja rávvejit du.
  • Don oahpásmuvat ođđa golfejeddjiiguin ja searvvat sosiála birrasii.
  • Čuovvuleami kurssa maŋŋá, vai beasat čeahpput golfejeaddjin

Hva kan du forvente deg av et VTG kurs?

  • Minimum 12 timer med et variert kurs som inkluderer mye praktisk trening og spill på banen.
  • Et utfyllende kursmateriell som hjelper deg til å forstå golf bedre.
  • Treningsveiledning fra klubbens dyktige instruktører.
  • Bli kjent med nye golfere i et sosialt klubbmiljø.
  • Oppfølging etter endt kurs slik at du får hjelp til å bli en bedre golfer

Buore boahtin / Velkommen!